UGRADNJA: moguća ugradnja okomito i vodoravno

/

/

/