Brtva Plast

Sjedište: Ul. Oktavijana Valića 34A, 51000, Rijeka

Proizvodnja: Kukuljanovo 343, 51227, Bakar

Maloprodaja: Brajšina ul. 1, 51000, Rijeka (AquaSan)

Službena Stranica: brtva-plast.hr

Email: info@brtva-plast.hr

Telefon: +385(51) 226-942

Proizvodnja - Skladište

Maloprodaja - AquaSan